1267 - Thiết kế ý tưởng tại PointClickHome.com-nhà thiết kế bí mật: Metropolitan nhà Showtime House

Ảnh: Adam Chinitz
khi nhà thiết kế làm việc trên showhouses, họ chạy vào các vấn đề cũng giống như phần còn lại của chúng tôi làm ở nhà. Nhóm của chúng tôi là không có ngoại lệ. Máy lỗ thông hơi nằm smack thoa ở giữa các bức tường, vụng nooks và hốc và trắng-hộp thuốc void của kiến trúc chi tiết-bạn tên nó, họ xử lý với nó. May mắn cho chúng tôi, các thạc sĩ phong cách quay nghĩ nhanh trên đôi chân của mình. Mỗi nhà thiết kế đã đưa ra giải pháp cả ăn cắp spotlight và phù hợp cho ngôi nhà ở bất cứ đâu.
giá-bao-nhiêu-cho-một-mẫu-giường-đẹp-mới Thiết kế ý tưởng tại PointClickHome.com-nhà thiết kế bí mật: Metropolitan nhà Showtime House

0 comments: